Hjärnverket - Interim Management
operativt ledarskap

• Vi går in som VD, försäljningschef eller konsultchef vid behov.
• Vi utvecklar försäljning genom att hitta nya kunder, nya marknader och nya försäljningskanaler.
• Vi tar fram affärsplaner och marknadsplaner för nya produkter och nya marknader.
• Vi genomlyser organisationer, föreslår och genomför förändringar.
• Vi är mentorer och stöttar VD och ledningsgrupp.
• Vi har ett brett kontaktnät i Sverige, Norden, Europa och USA.

// HEM